Zastavení nadměrného rybolovu je také podporou českých producentů ryb

2. prosince 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

Skotsko vodopád moře - IMG_7097

Greenpeace a dalších 130 organizací z celé Evropy otevřeným dopisem vyzvalo ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby na prosincové Radě ministrů zemědělství a rybářství podpořil opatření proti drancování evropských lovišť.

Informoval o tom týdeník Zemědělec s tím, že ministři budou rozhodovat o stanovení rybolovných kvót pro rok 2015. Podle loni schválené reformy společné rybářské politiky by tak měli učinit v souladu s doporučením vědecké komunity. Stávající trend je však opačný a za poslední dva roky významně narostl rozdíl mezi tím, jaké limity pro rybolov doporučují vědci a jaké politici schválili. Upozornil na to koordinátor oceánské kampaně Greenpeace ČR Jan Freidinger.

„Prosincová evropská rada bude klíčovým jednáním, na kterém se ukáže, zda to politici s dohodnutými cíli pro obnovu rybích populací myslí vážně, nebo jestli tyto závazky zůstanou pouze na papíře,“ vysvětluje Jan Freidinger a dodává: „Podpora udržitelného mořského rybolovu bez nekonečných dotací z kapes evropských daňových politiků a v souladu s tím, co doporučují vědci, je i podporou českých producentů ryb. Těžko se totiž konkuruje dotovaným průmyslovým rybářským flotilám, v ceně jejichž úlovku není zahrnuto drancování populací a stanovišť ryb.“

V této souvislosti je znepokojující, že se český ministr jednání možná ani nezúčastní. Signatáři dopisu jej proto nejen vyzývají, aby hlasoval v zájmu ochrany oceánů, ale aby se na jednání vůbec dostavil. „Není bohužel výjimkou, že se čeští ministři z podobně důležitých jednání omluví či pošlou náhradníky, případně odjedou před koncem. Jejich vystoupení na jednáních ve prospěch ochrany životního prostředí je pak spíše rarita“, doplňuje Jan Freidinger.

Téměř 75 % evropských lovišť je přeloveno nebo loveno na maximum. Přidělené kvóty na lov končí především u velkých průmyslových rybářů, které používají destruktivní metody lovu. Evropská unie se shodla, že do roku 2015 je nutné zastavit nadměrný rybolov v oblastech, kde je to okamžitě možné a nejpozději do roku 2020 omezit rybolov na udržitelnou úroveň v celé Evropské unii. Praxe je zatím opačná. Nedávné hlasování o celkovém přípustném odlovu baltických a hlubokomořských druhů ryb bez řádného zdůvodnění rezignuje na snahu zamezit nadměrnému rybolovu. Jde o jasně negativní trend vývoje celého odvětví, který je třeba zvrátit.

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto Naše voda – Petra Fišerová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka