Zásoby využitelné vody v půdě klesly v průběhu roku pod 10 procent

Aktualizováno 6. října 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

Jaroslav Rožnovský ČHMÚ Brno - IMG_7587

V období od ledna do července letošního roku se snížila zásoba využitelné vody v půdě v hodnocení metrové vrstvy půdy s travním porostem na jižní Moravě již v průběhu července pod 10%. Uvedl to na konferenci Vodní nádrže 2017 v Brně Jaroslav Rožnovský z ČHMÚ Brno.

Uvedený parametr – zásoba využitelné vody v metrové vrstvě půdy s travním porostem je podle něj vhodným parametrem pro charakteristiku rizik sucha a měřítkem vláhové bilance. Právě vláhové bilanci by měla být věnována v budoucnosti mnohem větší pozornost, získaná data by pak měla posloužit a realizaci adaptačních opatření, jejichž primárním cílem je „všemi cestami udržet vodu v krajině“.

Kromě obecně preferovaných opatření, jako je zvýšení ploch mokřadů, zvýšení rozmanitosti krajiny a snížení odtoku srážkových vod zmínil Rožnovský v diskusi také potřebu změn v lesnickém hospodaření. V rámci opětovné výsadby lesních porostů se podle jeho slov opakovaně na nevhodných lokalitách vysazuje smrk, naplňující sice komerční hledisko vhodného a rychle rostoucího dřeva, ale ne potřebu zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu.

Naše voda, ilustrační foto (Jaroslav Rožnovský) Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy