Zarybařit na dírkách můžete například na rybníku Jaderný na jihu Čech

Aktualizováno 21. ledna 2013 | Rubrika: Rybářství a rybníkářství

při lovu na dírkách je potřeba být obzvláště opatrný

Rybářství Hluboká i letos v těchto mrazivých dnech umožňuje rybářům lov na dírkách a to na rybníku Jaderný. Tento specifický a trochu dobrodružný lov má svá přesná pravidla, upozorňuje Rybářství Hluboká.

Vstup na led je jen na vlastní nebezpečí. Osoba provádějící lov na dírkách si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní přítomné osoby. Otvory lze do ledu dělat kruhové do průměru 20 cm nebo čtvercové o stranách 20 x 20 cm. Každý vytvořený otvor lovící po opuštění místa řádně označí tak, že do otvoru v ledu vsune větvičku zeleného chvojí, aby bylo zřetelně vidět, kde se otvor v ledu nachází. Jednotlivé otvory (dírky) musí od sebe být vzdáleny nejméně 3 m.

Doba lovu je od 8:00 do 16:00 hodin. Lov je povolen na jeden prut o jednom návazci. Víceháčkové systémy a nástrahy nejsou přípustné. Může být použita rostlinná, živočišná či umělá nástraha dle rybářského řádu ČRS (dále jen RŘ). Lovící si může ponechat 4 kusy ryb, z toho pouze 1 kus ryby ušlechtilé jako je štika, candát, sumec aj. dle RŘ. Úlovek ostatních druhů ryb, které nemají podle RŘ minimální lovnou délku nesmí přesáhnout denně 4 kg. Vylovování – vyhakování je nutné provádět v lovícím otvoru (dírce), aby nedošlo k popálení ryby o led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. Cena za lov činí 300 korun na první den. Více informací na webu Rybářství Hluboká.

Zdroj: Rybářství Hluboká

Související rubriky: Rybářství a rybníkářství