V září proběhne v Instanbulu pro ČR zajímavá vodohospodářská konference

22. května 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

jezero v Turecku_n

Ve dnech 28. s 29. září 2015 se v Istanbulu uskuteční druhý ročník konference „2nd Water Loss Forum Turkey“, která je součástí mezinárodního veletrhu a konference No-Dig Istanbul 2015  za účasti tureckých municipalit. Informovala o tom Alena Yurdagül z Česko-turecké smíšení obchodní komory.

Konferenci organizuje AKATED (Turecká asociace pro infrastrukturu a bezvýkopové technologie) pod záštitou Ministerstva vodního a lesního hospodářství Turecké republiky za podpory lokálních municipalit a správ vodovodů a kanalizací. ČTSOK se stala jediným country partnerem této konference pro Českou republiku.

Na rozdíl od České republiky, kde vodní ztráty dosahují průměrně 20%, v Turecku dosahuje jejich hodnota dvojnásobek tj. 40-45%. V květnu 2014 vstoupila v Turecku v platnost legislativa, která nařizuje vodohospodářským institucím postupně snižovat vodní ztráty na úroveň rozvinutých zemí, konkrétně na hodnotu 30% v budoucích 5ti letech.

Závady na počítadlech spotřeby vody a zastaralá infrastruktura jsou hlavními příčinami vodních ztrát. Řízení tlaku vody, cílené opravy, kvalitní údržba či rekonstrukce vodní infrastruktury získávají na důležitosti a přitahují tak pozornost lokálních municipalit.

Proč se konference účastnit?

Jedná se o jedinou konferenci v Turecku, která je zaměřená pouze na tuto problematiku pod záštitou příslušného ministerstva a za podpory lokálních municipalit a správ vodního hospodářství.

Jedná se o unikátní konferenci, které se budou účastnit zástupci vodohospodářských správ ze 30 měst z celého Turecka.

Možnost setkat se se zástupci příslušných municipalit, vodohospodářských správ, univerzitami i soukromými subjekty a cíleně oslovit potenciální klienty.

Dne 8.5.2014 vstoupila v platnost Směrnice o ztrátách vody, která definuje jasné cíle na snižování podílu ztráty vody.

Velikost investice ze strany Turecka na snižování vodních ztrát dosáhne v budoucích 5ti letech 11 miliard EUR.

 

Konference podporuje zejména následující produktové kategorie:

Software pro správu vody a další „smart city“ software

Vodovodní potrubí, tvarovky a armatury

Měřící, regulační a řídící systémy

Informační systémy

Monitorování a vyhodnocování stavu vodovodní sítě

Kontaktní osoba: Alena Yurdagül, email: yurdagul@ctsok.eu, tel: +90 539 277 66 87.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace