Zapomenutá zajímavost: Kámen, s jehož povrchu nikdy nezmizí voda

Aktualizováno 12. srpna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Něnička kámen IMG_0913

Úplně poslední obec jen pár kilometrů od hranice s Rakouskem, skalisko zarostlé křovinami, oblast, do které v době studené války měli přístup jen vyvolení. Důvody, proč existuje jen hrstka lidí, které je známa netradiční přírodní zajímavost. Redakce Naše voda tuto lokalitu navštívila.

Jde o kámen s prohlubní ve tvaru lidského těla, ve které se neustále drží voda, i když třeba řadu dní neprší. Což se v této lokalitě Novohradských hor, v oblasti mezi obcemi Cetviny a Janova ves, stává docela často. Voda v prohlubni je navíc podle pověstí léčivá a pro oko návštěvníka jakoby olejnatá. Důvodem je podle všeho voda a rosa stékající do prohlubně z prastarého jasanu, který se tyčí nad kamenem a z nějž se do prohlubně dostávají látky z listů tohoto stromu.

Podle legendy je prohlubeň v kameni pozůstatkem z doby, kdy svatá rodina utíkající z Egypta musela často nedobrovolně uhýbat z přímé cesty, a tak se dostala také na Šumavu. Svatý Josef šel vpředu s oslíkem. Panna Maria nesla v náručí zavinuté dřímající nemluvně. Svatý Josef spatřil mezi křovinami velký plochý kámen, právě poblíž pozdějších Cetvin, a rozhodl, že si zde rodina po strastiplné cestě odpočine. Když pak matka usedla na kámen, stal se malý zázrak. Tvrdý kámen se slitoval nad unavenými poutníky a v místě, kam usedla Panna Marie, se vytvořila výrazná prohlubeň, která se současně zaplnila teplou vodou. Tak mohla starostlivá matka své dítko vykoupat.

Kámen pak zůstal požehnaný na věčné časy. Okolní lid mu dal jméno „Vodní kámen“ a tamější vodě přisoudil léčivou moc, neboť si tu několik příchozích uzdravilo své nemocné oči. Vyzkoušet to můžete sami. Z jediné tamní silnice kousek se za dřevěným křížkem vydáte vyježděnou polní cestou asi 200 metrů vzhůru. Po levé straně uvidíte vysoký strom (zmiňovaný jasan ztepilý), který je nejvyšší v okolí. Pod ním naleznete před slunečním svitem skrytý vodní kámen (na ilustračním snímku).

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství