Zapeklitý problém spojený s vodou? Zadejte ho do soutěže Pro vodu

Aktualizováno 7. května 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

sout

Potýká se váš region se suchem, nebo naopak povodněmi? Řeší vaše organizace neúspěšně úspory pitné vody či čistění použité vody? Zkuste najít řešení problematické situace s pomocí účastníků celostátní soutěže Pro vodu 2018. O soutěži informovala Adéla Mráčková.

Soutěž nabízí obcím, školám, firmám, neziskovým organizacím i drobným zemědělcům možnost přihlásit nejpozději do 31. srpna 2017 zadání elektronicky na webu www.soutezprovodu.cz. Účastníci z řad mladých kreativců si pak některé z nich vyberou a vypracují své návrhy. Soutěž již po šesté pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a společnosti Nestlé.

„Pro Nestlé je odpovědné hospodaření s vodou prioritním tématem. Nespokojujeme se ale jen s úsporami vody v  závodech. Jdeme dále a chceme do ochrany vody zapojit širší veřejnost a především mladé, kterým dáváme možnost uplatnit svou kreativitu a získat cenné zkušenosti s vývojem projektu,“ uvádí Martina Šilhánová, manažerka pro CSR ze společnosti Nestlé, která je finančním partnerem soutěže.

Podle pravidel soutěže by se zadání měla týkat prevence sucha i povodní, šetrného hospodaření s vodou v obcích, v zemědělské či průmyslové výrobě, využití dešťové vody i úspor pitné vody. „Cílem soutěže Pro vodu poskytnout šikovným mladým lidem do 30 let možnost pracovat na velmi konkrétních problematických situacích a vyzkoušet si tak spolupráci se zadavateli. Výhodou pro zadavatele je zase příležitost získat návrh či studii opatření, které mohou jejich situaci zlepšit. Věříme, že bude soutěž přínosná a inspirativní pro obě strany,“ říká koordinátorka soutěže Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

Díky předchozímu ročníku soutěže získalo například pražské středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr a jihomoravský průmyslový areál LIKO-S studii hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, obec Malá Losenice návrh kořenové čistírny odpadních vod. V letošním roce se podaří realizovat opatření v Doubravníku, které vymysleli vítězové soutěže Pro vodu 2016, sourozenci František a Martina Burešovi. „Jejich projekt se týkal připravenosti obce na povodně, komplexních pozemkových úprav, proměny nefunkční požární nádrže v přírodní koupaliště s kořenovou čistírnou, vzniku vodních ploch na nevyužitých pozemcích v nivě řeky Svratky i zpřístupnění regulovaného koryta potoka Rakovce. Letos mají společně s obcí v plánu poslední zmíněné opatření – odtrubnění úseku potoka,“ dodává Zuzana Šeptunová.

Informace o soutěži: http://www.soutezprovodu.cz/

Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině