Západočeské muzeum v Plzni otevřelo výstavu Voda a život

Aktualizováno 17. května 2011 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Prevence povodní, voda v krajině

Voda a život - foto 1

Západočeské muzeum v Plzni navázalo na úspěšnou výstavu „Moře a život“ z roku 2009 a připravilo neméně zajímavou výstavu s názvem „Voda a život“, kterou ve čtvrtek 12. 5. 2011 slavnostně zahájilo ve výstavním sále své hlavní budovy. Na výstavě, která bude otevřena až do 14. 8. 2011, pracovalo společně oddělení zoologie Západočeského muzea v Plzni a Národní muzeum a Blatské muzeum v Soběslavi.

Výstava „Voda a život“ se zaměřuje především na organismy žijící v různých typech sladkých vod – v potocích, řekách, tůních, jezerech, přehradách, rybnících, ale také na jejich březích, v mokřadech, rašeliništích a slatiništích. Výstava se navíc může pochlubit největší kolekcí preparátů našich živočichů vázaných na vodní prostředí, jaká kdy dosud byla v západních Čechách představena. Mezi tyto živočichy patří mihule, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, korýši, měkkýši i hmyz.

Mezi nejatraktivnější formu prezentace vystavených exponátů jistě patří také velké dioráma břehu rybníka s četnými ptačími obyvateli. Důkladnou prohlídku si určitě zaslouží také obdiv budící čtyřicetičlenná paleta vystavených českých druhů ryb.

Voda, to je fenomén, který zásadně ovlivňuje nejen veškeré živé organismy, ale i vznik a vývoj povrchu Země a lidské civilizace. A jako taková si vyžaduje prezentaci z několika různých úhlů, na což výstava „Voda a život“ vskutku nezapomíná. Návštěvníci si tak budou moct prohlédnout také předměty týkající se například historie lázeňství, rybářství, mlynářství a dalších řemesel v regionu. „Voda a život“ tak jako volné pokračování výstavy „Moře a život“ předčí tuto první expozici jak šíří záběru a vystavených exponátů, tak množstvím prezentovaných informací.

Velké množství těchto užitečných a zajímavých informací je zajištěno sedmdesáti barevnými textovými tabulemi s četnými obrázky, na jejichž vzniku se podíleli čelní čeští odborníci z Národního muzea. Vše je navíc doplněno možností shlédnout několik krátkých filmů o vodě.

Výstava, která klade důraz na osvětlení významu vody pro lidstvo, je bez pochyby zajímavá nejen pro žáky, studenty a odborníky, ale na své si zde díky atraktivní formě, kterou byla výstava pojata, přijde také laická veřejnost.

Zájemci mohou výstavu navštívit ve výstavním sále ve zvýšeném přízemí hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 2, Plzeň) a to denně mimo pondělí od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Petr Vurbs

Zdroj: Tisková zpráva Západočeského muzea v Plzni

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství