Západní Evropa chystá velké investice do vody

Aktualizováno 14. května 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Současná ekonomická situace může některé projekty sice odložit, ale očekává se, že státy západní Evropy vynaloží v příštích pěti letech až 90 miliard euro na investice do obnovy vodovodní infrastruktury a odpadních vod. Uvádí to International Water Industry Report.

Infrastruktura vodovodů a kanalizací je velmi náročná na kapitál. Dvacet procent investic v oblasti vodovodů a kanalizací jde na Západě na obnovu vodovodních sítí a čistíren odpadních vod.

Nejlepší vodohospodářské infrastruktury v západní Evropě má Německo, stejně tak dosahuje nejnižších ztrát vody a má nejméně havárií a omezení v dodávkách vody. Na dosažení tohoto stavu se ale podílelo více než 100 miliard eur investovaných v posledních 15 až 20 letech. Není ani náhoda, že země je také na špici i ohledně zavádění příslušné evropské legislativy.

Stojí za zmínku, že v Německu jsou investice do vodovodů a kanalizací hrazené konečnými uživateli platbou za dodávky vody a kanalizační služby. Tak jsou klienti přímo zainteresováni do financování, a nikoliv vláda, jako například v Irsku.

Ve většině západoevropských zemí jsou vodovodní sítě starší než kanalizační sítě, proto potřebují více peněz na obnovu. Společnost Frost & Sullivan odhaduje, že v celé západní Evropě musí být v příštích letech obnoveno více než 40 procent sítí. Mnohde jsou totiž stále v provozu vodovody z olověných trubek, které nevyhovují zdravotnickým normám, navíc zastaralé sítě vykazují vysoké ztráty. Současně ne všude jsou instalovány monitorovací a kontrolní systémy na potřebné úrovni. Německo podle nedávné studie BDWE (Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e. V.), investuje v současné době do pitné vody 0.54 euro na m3, následuje Anglie 0.53 euro na m3 a Francie 0.33 euro na m3.

Stejně jako ve vodárenství vynakládá Německo nejvíce peněz ze zemí západní Evropy do sektoru odpadních vod (1,27 euro / m3), následuje Anglie a Wales (0.91 euro/ m3), Francie ( 0.72 euro/ m3) a Itálie  (€ 0.11 euro/ m3).

Zdroj: IWI Report, Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace