Zaměstnanci LČR věnovali 200 tisíc korun na pomoc lidem postiženým povodněmi

2. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

Povodně následky - Dolany_foto

Zaměstnanci státního podniku Lesy České republiky (LČR) vybrali mezi sebou v dobročinné sbírce rovných 200 000,- Kč. Výtěžek sbírky byl dnes, jak informoval mluvčí LČR Zbyněk Boublík, věnován Českému červenému kříži.

Ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Pavel Indra společně s pověřenou ekonomickou ředitelkou Katarínou Šafránkovou předal dnes za zaměstnance LČR symbolický šek ve výši 200 000,- Kč řediteli Úřadu Českého červeného kříže (ČČK) Josefu Konečnému. ČČK využije finanční prostředky darované zaměstnanci Lesů ČR k následné pomoci povodněmi postiženým lidem. Předání symbolického šeku se uskutečnilo v budově ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové.

„Uvědomujeme si, jak vážně letošní velká voda zasáhla do životů mnoha lidí i firem. Považujeme proto za chvályhodné, že se naši zaměstnanci rozhodli připojit k všeobecnému úsilí pomoci tam, kde je to potřebné,“ poznamenal při této příležitosti ekonomický ředitel LČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku.

„Dobročinné aktivity zaměstnanců Lesů ČR si velmi ceníme a ujišťujeme, že darované finanční prostředky budou využity k pomoci těm skutečně nejpotřebnějším. Významně totiž přispějí ke zlepšení životních podmínek povodněmi postižených seniorů, kteří si ve svém věku již sami pomoci nedokážou, a proto je pomoc ze strany jejich okolí velmi důležitá. Zaměstnanci Lesů ČR si za svůj smysl pro odpovědnost a pomoc ostatním zaslouží velké uznání,“ uvedl ředitel Úřadu ČCK.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka