Zálezlice na Mělnicku budou do roka chráněny před povodněmi

4. října 2012 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

P1120248

Ministerstvo zemědělství společně s Povodím Labe dnes slavnostně představilo protipovodňovou ochranu středočeských Zálezlic. Informoval o tom mluvčí ministerstva Jan Žáček.

Obec, která utrpěla před deseti lety velké škody při tehdejší povodni, ochrání od příštího října 1,5 kilometru dlouhá a 4 metry vysoká zemní hráz. Míra protipovodňové ochrany odpovídá úrovni povodně ze srpna 2002. Vybudování protipovodňových opatření si vyžádá přibližně 47 milionů korun.

„Jsem přesvědčený, že Zálezlice za rok získají účelnou ochranu před velkou vodou, kterou si každopádně tato těžce zkoušená obec zaslouží. Ochráníme tak téměř stovku budov a majetek občanů a obce v řádech stovek milionů korun. V letošním roce ministerstvo zemědělství do protipovodňové ochrany investovalo celkem přes dvě miliardy korun a mohu slíbit, že i pro příští období zůstane prevence před povodněmi i přes nutnost úspor vládní prioritou,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Protipovodňovou ochranu Zálezlic zajistí liniová zemní hráz celkové délky 1 537 metrů a maximální výšky 4 metry. Protipovodňový val tvoří dvě ramena, která jsou vůči sobě v pravém úhlu. Stavebně technické řešení bylo zvoleno s ohledem na technické řešení hráze, geologickou stavbu území, dotčení zeleně a inženýrských sítí a zapojení objektů stavby do území.

„V Zálezlicích vznikne zemní hráz, která zásadně zvýší současnou míru ochrany obce z  pětileté vody na úroveň povodně ze srpna 2002. To znamená, že obec bude chráněna až před stoletou vodou,“ okomentoval parametry stavby Marián Šebesta, ředitel Povodí Labe. Pro snížení průsaku do chráněného území je v nejexponovanější části navržen předložený těsnící koberec. Součástí protipovodňových opatření jsou i křížení dotčených vodotečí a komunikací. Křížení komunikací je řešeno nájezdy a sjezdy a jedním průjezdem pro zemědělskou techniku šířky 5 metrů, opatřený mobilním hrazením. Stavbu komplexních protipovodňových opatření v Zálezlicích zrealizuje stavební společnost EUROVIA CS, a.s. „Deset let od neštěstí začnou v Zálezlicích stavební práce. Jde o jednu z mimořádných zakázek, které si nesmírně vážíme a jsme rádi, že se pustíme do projektu takového typu,“ řekl Martin Borovka, generální ředitel EUROVIA CS.

Následky katastrofální povodně v roce 2002

Zálezlice, které leží mezi Vltavou a Labem nad jejich soutokem v rovinatém území s malým spádem, byly katastrofálně postiženy při povodni v srpnu 2002. Tehdy bylo zcela zaplaveno 60 rodinných domků. Bez vody nebo jen s mírnou škodou zůstalo pouze 28 obytných objektů. Velká voda zničila rozvody elektřiny, veřejné osvětlení, místní komunikace a obecní rozhlas. Byla poškozena i  kanalizace,čistička, vodovod, fotbalový stadion, kostel, provozovny místních podnikatelů a další objekty. Povodňové škody v Zálezlicích se vyšplhaly na zhruba 150 milionů korun.

Základní parametry protipovodňové ochrany

Celková délka hráze:                                                            1536,65 m

Kóta koruny hráze:                                                               164,60 m n. m.

Typ hráze:                                                                               homogenní zemní hráz

Tvar hráze sklon návodního i vzdušného líce:                1:2,5

Šířka koruny hráze:                                                              3,0 m

Zpracovatel DUR a DSP:                                                     Hydroprojekt CZ a.s. Praha

Investor:                                                                                 Povodí Labe, státní podnik

Zhotovitel:                                                                              EUROVIA CS, a. s.

Celkové stavební náklady akce:                                         47 209 550 Kč

Doba výstavby:                                                                     09/2012– 09/2013

Naše voda

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině