Zálezlice dostanou 6 milionů na protipovodňovou hráz

Aktualizováno 23. srpna 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Rada Středočeského kraje odsouhlasila návrh na přidělení mimořádné dotace obci Zálezlice ve výši 6,2 milionu korun, která má sloužit na protipovodňovou hráz. Uvedl to Středočeský kraj.

Finance budou obci poskytnuty ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM).

Toto léto si připomínáme smutné výročí, kdy před 10 lety postihly území naší republiky mohutné záplavy. Někteří postižení na ně nemohou zapomenout dodnes a škody napáchané vodním živlem mají stále před očima. I proto se Středočeský kraj rozhodl pomoci obci Zálezlice, která nese též přezdívku „české Troubky“, protože v roce 2002 byla z 90 % povodněmi postižena a patří jí tak smutné záplavové prvenství ve Středočeském kraji.

„Domnívám se, že pomoc Zálezlicím je naší povinností a samozřejmostí, nikoliv jen hezkým gestem. Dovedu si představit, jaký strach prožívají obyvatelé této povodněmi zničené obce pokaždé, když prší. Jsem proto opravdu ráda, že jsme jim mohli pomoci,“ řekla středočeská hejtmanka Zuzana Moravčíková.

Dotace ve výši přes šest milionů korun má sloužit k zajištění nutné protipovodňové ochrany. Tyto mimořádně dotované prostředky půjdou z účtu FROM, který je může poskytnout díky nedočerpaným dotacím z let 2010 a 2011. Tyto finance tak poslouží obci, která si je bez debat zaslouží. Obec Zálezlice totiž řeší nutnou protipovodňovou ochranu již několik let. Minulý rok v červnu nabylo právní moc stavební povolení na stavbu protipovodňové hráze, samotná stavba by pak měla být realizována na konci tohoto roku. Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR byla tato akce v hodnotě 160 milionů korun zahrnuta do plánu investičních akcí státního podniku Povodí Labe.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině