Zákon umožní rychlejší výstavbu přehrad, ale také vyvlastnění

Aktualizováno 8. června 2011 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Zákon, který umožní daleko rychleji zahájit stavbu nových vodních děl, včetně přehrad a různých protipovodňových opatření, jezů a polderů, dnes schválili senátoři. Zákon se mimo jiné vztahuje i na energetické stavby jako elektrárny, elektrovody nebo plynovody.

O co jde? Na tyto stavby by se nyní měla vztahovat stejná pravidla a postupy jako je tomu u dopravních staveb, potenciálně půjde tedy o veřejný zájem. Pokud bude stavba prohlášena za veřejný zájem, mohly by se příslušné pozemky odkupovat za tržní ceny. V případě že by nedošlo k dohodě, mohl by stát přistoupit i na jejich vyvlastnění.

Zdroj: Senát ČR

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině