Zákazníci Středočeských vodáren zaplatili za ucpanou kanalizaci už přes 80 tisíc korun

22. prosince 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

kanalizace-olej-2

Likvidace jakéhokoliv odpadu, který nepatří do kanalizace, je v rozporu s kanalizačním řádem. Připomíná to manažer kanalizace Středočeských vodáren Vladimír Dragoun s tím, že odběratel se tak vystavuje sankcím až do výše 15 000 Kč.

„Každému připadá běžné vylít olej po smažení do kanalizace. Ovšem nikdo si neuvědomuje, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho postupnému usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. Výsledkem toho je omezení průtočnosti v kanalizačním potrubí,“ konstatuje Dragoun. “Jen v letošním roce evidujeme 34 případů ucpání kanalizační přípojky ztuhlým tukem. Vlastníci přípojky si tak dali nechtěný dárek za celkem 82 tisíc korun,“ řekl Dragoun.

Přebytečný tuk z domácností se odevzdává ve sběrných dvorech. Tím se předejde zbytečným výdajům spojených s čištěním kanalizační přípojky, ale i starostem s ucpanou přípojkou nejen v době vánočních svátků. „Pro některé vlastníky připojených nemovitostí představuje kanalizační stoka ideální místo pro likvidaci jakéhokoliv odpadu, ať se jedná o již zmiňované zbytky jídel, léků, ale i o použité hygienické potřeby, staré barvy a ředidla, zbytky čisticích prostředků, rovněž i mazadla a oleje,“ zmínil Dragoun.

Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace odpadní vody výrazně překračuje limit obsahu nerozpuštěných látek. Středočeské vodárny vypouštění takto znečištěných odpadních vod z domácností hodnotí, jako neoprávněné vypouštění odpadních vod. To je v rozporu s kanalizačním řádem a s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod. Odběratel se tak vystavuje sankcím, a to peněžním až do výše 15 000 Kč nebo i přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace