Zákaz odběru vod z řek a potoků pomáhá vodním živočichům

7. srpna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

sucho - IMG_5773

V době sucha jsou ohroženi i vodní živočichové. Na to ale pamatuje, jak dnes uvedl mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský, Povodí Ohře jak při manipulacích na vodních nádržích, tak i podáváním podnětů k omezení či zákazu odběrů vody z řek a potoků.

Povodí dnes proto také zveřejnilo aktuální přehled stavu na řadě vodních toků, který si můžete prohlédnout na webových stránkách podniku. V závislosti na hydrologické situaci a na předpovědi počasí pro následující období monitoruje Povodí kromě běžného provozního stavu na vodních tocích i množství vody, které se v daném místě v korytě vyskytuje.  „Monitoring je velmi důležitý, protože nemůžeme připustit, aby se vodní živočichové vyskytli na suchu,“ uvedl Svejkovský.

Jednou z možností, jak nepříznivé situaci předejít, je správné manipulování s vodou na vodních nádržích. Z nich v době sucha, pokud jsou k tomu určené, odtéká tzv. minimální zůstatkový průtok, který dostatečné množství vody pro život ve vodním toku zajistí. Ne však na všech vodních tocích takové nádrže jsou. S opatřením typu mokřad se v době sucha nedá počítat, protože i takový mokřad v tuto dobu vodu spíš spotřebovává, než by ji pro okolí uvolnil.

Druhá možnost je pak omezit odběry povrchové vody. Této možnosti pro záchranu života
ve vodě Povodí Ohře téměř každoročně využívá. „Tím, že se z daného vodního toku voda neodebírá, například pro závlahy, zůstane jí více pro vodní faunu. V oblastech, kde to je nutné, dáváme podněty vodoprávním úřadům k vyhlášení omezení nebo zákazu odběru povrchových vod,“ říká Svejkovský.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka