Zákaz odběru povrchových vod v Nymburku

21. července 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

061220133131

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, zakazuje podle vodního zákona a ve veřejném zájmu odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Nymburk s okamžitou platností do odvolání. Dnes to oznámil MÚ v Nymburku.

K tomuto účelu vydal veřejnou vyhlášku, která je zveřejněna na úřední desce. Zákaz odběru vody platí pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění nádrží. Důvodem mimořádného opatření jsou podprůměrné průtoky na vodních tocích, na které město upozornil správce povodí Povodí Labe s. p., Hradec Králové v červenci 2015 a nepříznivý vývoj hydrologické situace a předpověď pro příští dny.
Naše voda
Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace