Zájemci mají možnost zjistit, kde se nachází v ČR oblasti povodňových rizik

2. ledna 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Statistiky a kauzy

DCF 1.0

V souladu se zákonem o vodách bylo dokončeno předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem včetně vlastního vymezení těchto oblastí. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Po zapracování připomínek jsou příslušné informace také k dispozici veřejnosti. Zprávu o vyhodnocení a další informace a dokumenty najdete na webových stránkách Povodňového informačního systému http://www.povis.cz/html/ v části „Ke stažení“ pod položkou„Implementace povodňové směrnice“.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy