Změny v žádostech o finanční příspěvek na péči o louky

Aktualizováno 11. března 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

Luèní enkláva Niklùv Vrch

I letos je možné zažádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty z Programu péče o krajinu. Připomněl to dnes mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný s tím, že příspěvek lze obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 hektarů.

Uzávěrka příjmu všech žádostí je 31. května. Z důvodu urychlení administrativy těchto příspěvků budou v letošním roce zavedeny zásadní změny. Novinkou je, že louky, které jsou obhospodařovány s tímto příspěvkem, se musejí zakreslit do elektronického geografického systému (podkladových map) na Správě KRNAP namísto do snímku katastrální mapy. Zakreslovat se bude pouze obhospodařovaná plocha. Z tohoto zákresu bude vypočítána výměra, na kterou bude možné dostat příspěvek.

Žadatelé, kterým byl přiznán příspěvek v roce 2013, obdrží předvyplněné formuláře se zákresem do mapy poštou. Ti tento formulář zkontrolují, podepíšou a zašlou zpět na Správu KRNAP. V případě nejasností je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka. Všichni stávající žadatelé by měli své formuláře obdržet do konce dubna.

Noví žadatelé nebo žadatelé, kterým byl z nějakého důvodu v loňském roce příspěvek zamítnut, musejí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde udělají s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Nové žádosti budeme přijímat od 1. dubna do 31. května. Je nutné se předem telefonicky objednat.

Udělování příspěvku se bude řídit „Podmínkami pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma“. Zde jsou podrobně popsány veškeré změny a pravidla. Tento dokument je závazný jak pro žadatele, tak pro Správu KRNAP. K dispozici bude na webových stránkách Správy KRNAP a na jednotlivých územních pracovištích Správy KRNAP. K dispozici ho budou mít také obecní úřady. Každý žadatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit.

Výše příspěvku na posekané a sklizené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.

Naše voda, ilustrační foto KRNAP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka