Žadatelé o dotace na zvýšení retence vody v krajině mají dva měsíce na podání žádostí

Aktualizováno 26. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

drobný vodní tok - IMG_9357

Do 29. dubna 2016 mohou podávat žadatelé o podporu v programu ministerstva zemědělství v programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Informaci, o níž již portál Naše voda informoval, znovu připomínáme.

Cílem programu je zlepšení technického stavu malých vodních toků a vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích, a také zvýšení protipovodňové ochrany.

Program je rozdělen do dvou podprogramů dle způsobilého žadatele:

Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“

Podprogram 129 293 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

Výše dotace činí až 80 procent způsobilých výdajů projektu, celkem je uvedenou výzvu vyčleněno 400 milionů korun.

Seznamte se s podmínkami programu

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka