Začínají transfery obojživelníků přes silnice

Aktualizováno 27. března 2017 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

zabra

V jarním období začíná každoročně migrace obojživelníků z míst přezimování na místa rozmnožování, tj. do blízkých vodních ploch. Nejinak je tomu v PR Ústecko. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Tam, kde se tato migrační trasa kříží se silnicí, zajišťuje AOPK ČR, RP Ústecko, z Programu péče o krajinu instalaci zábran a sběrných nádob.

Úmrtnost obojživelníků totiž bývá na takových místech natolik vysoká, že může dojít až k vyhynutí místní populace. Zábrany jsou umístěny podél komunikací ze strany tahu obojživelníků a nejčastěji jsou tvořeny PVC folií. Výška je minimálně 0,4 m, každé 2 m je folie uchycena dřevěnými kolíky a v dolní části přihrnuta zeminou tak, aby bylo zamezeno podlézání obojživelníků. Sběrné nádoby, tvořené plastovým kbelíkem s perforovaným dnem pro umožnění odtoku vody, jsou zakopány do země těsně u folie a obojživelníci do nich během putování kolem zábrany padají. Výběr pastí a přenos přes silnici do blízkosti vodní plochy je prováděn minimálně 2 x denně, vždy ráno mezi 5 – 10 hodinou a večer mezi 16 – 20 hodinou. Zhotovitel vede evidenci přenesených jedinců, která obsahuje pro každou lokalitu zvlášť seznam druhů a denní počty odchycených exemplářů.

V letošním roce jsou zábrany podél silnic na území RP Ústecko postaveny v celkové délce 8,3 km. Transfery jsou prováděny v k.ú. Maxičky, Bynov, Bynovec, Dolní Kamenice, Martiněves, Povrly, Lesná u Děčína, Verneřice, Habřina u Úštěka, Levín, Třebušín, Milešov, Bílý Újezd, Stebno u Dubic, Přestanov, Mstišov, Osek, Nové Město u Mikulova, Horní Litvínov a Lom u Mostu. Mezi nejčastěji přenášené druhy patří ropucha obecná a skokan hnědý, ale pravidelně jsou z nádob vybíráni i čolci. Největší počty žab byly vloni zaznamenány na Maxičkách (cca 6500 ks), v Třebušíně (cca 6500 ks) či na Habřině u Úštěka (přes 3000 ks).

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě