Začíná sanace břehu Tábora pod sladovnou

9. července 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

DSCN7133

Tento týden začínají práce na sanaci břehu rybníku Jordán pod sladovnou. Připravuje se prováděcí projekt na zpevnění paty hlavní hráze Jordánu. O dalším průběhu revitalizace táborského rybníku informovala tamní radnice.

Pro zjištění složení hráze budou do návodní strany provedeny dva 15m hluboké vrty o průměru 19,5cm. Bude použita vrtná souprava, která bude na místo dopravena jeřábem z komunikace na hrázi. Z tohoto důvodu bude provoz na hrázi ve dnech 16. až 18.7. vždy po půlnoci na 2 až 3 hodiny zcela zastaven. Jiným způsobem nelze soupravu na místo dostat.

Tento týden konečně odtekla z povodí voda natolik, že přítok lze začít čerpat přes vodopád. Průtok poprvé klesl pod 0,5m3/sec. Lze proto pokračovat v pracích ve štolách a šachtě uzávěrů. Košín je držen na průtočném stavu. Na dně nádrže jsou budovány odvodňovací kanály, hrázky a příjezdové komunikace. Sediment je těžen a ukládán na mezideponii na Sokolské plovárně a odtud po vyschnutí do rypného stavu odvážen do Hůrky u Plané nad Lužnicí.

Minulý týden byla provedena sonda u původních spodních výpustí u paty hráze za účelem zjištění, zda byla hráz v minulosti nějak opevněna.. Opevnění v místě prováděné sondy se ale nenašlo.

Byly zahájeny práce na úpravě provizorní dělící hráze, spočívající především v jejím snížení na výšku 416,5 m.n.m., tedy o cca 5 metrů a celkovém zmenšení šířky.

„Předpokládáme, že 20. července 2013 bude po pyrotechnickém průzkumu zahájena 3. etapa projektu. Ta zahrnuje odstranění sedimentu z horní části nádrže, zřízení záchytné hrázky, příjezdových komunikací a ostrova s litorálním pásmem,“ uvedla táborská radnice. Litorální pásmo lze stručně popsat jako oblast pobřežní mělčiny u stojatých vod.

Naše voda, ilustrační foto: město Tábor

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství