Začíná rekonstrukci kanalizace v Libochovicích

13. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

svs

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace v Libochovicích, v Poděbradově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v Poděbradově ulici byla uvedena do provozu roku 1970 a některé její úseky jsou ve špatném technickém stavu, protože vykazují praskliny, ovalitu a dokonce chybějící části, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm z roku 1975 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. SVS proto rozhodla o rekonstrukci dvou nevyhovujících úseků kanalizace. Součástí stavby je rekonstrukce 4 ks revizních šachet, a přepojení 21 stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. října 2016, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (42. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace