Začíná rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Liberci

4. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS Liberec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Liberci další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – v městské části Starý Harcov dojde k souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v části Jizerské ulice a v Lyžařské ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v části Jizerské ulice a v odbočující Lyžařské ulici pochází z roku 1976 a je inkrustovaný, takže dochází k poruchám v dodávce vody v důsledku nízkého tlaku. V souběhu s vodovodem je vedena kanalizační stoka, a jak prokázala její kamerová prohlídka, potrubí je popraskané, netěsné a s vrostlými kořeny – proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci vodovodu i kanalizace. Součástí stavby je napojení na navazující stávající vodovod a kanalizaci, přepojení všech stávajících 19 domovních vodovodních přípojek a 10 kanalizačních přípojek, jakož i přípojek uličních vpustí na trase. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. srpna 2016.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace