Začíná rekonstrukce poruchových vodovodů v Jirkově a Doksech

Aktualizováno 19. července 2016 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

SVS Jirkov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci poruchového vodovodu v Jirkově, v ulicích Hornická a Studentská a v Doksech – Starých Splavech, v ulici Zátiší. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající hlavní i boční vodovodní řady v Hornické a Studentské ulici v Jirkově byly uvedeny do provozu mezi lety 1975 a 1982. Protože jsou ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové, rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. V téže lokalitě vedená kanalizace je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech 20 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase, propojení na navazující řady, instalace podzemního hydrantu a rekonstrukce dvou kanalizačních šachet. Stavba SVS je koordinována s rekonstrukcí plynovodu RWE a s plánovanou investiční akcí města Jirkov k obnově povrchů. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a dle harmonogramu mají být práce dokončeny do 31. října 2016.

V Doksech, v ulici Zátiší proběhla první etapa rekonstrukce kanalizace a vodovodu v roce 2014. Nyní dojde k druhé etapě, v jejímž rámci bude v úseku mezi č. p. 184 až 219 vyměněn stávající vodovod z azbestocementu průměru 80 mm, který byl uveden do provozu roku 1969. Protože je zhotoven z nevyhovujícího materiálu a navíc je opakovaně poruchový, rozhodla SVS o jeho výměně. V souběhu vedená betonová kanalizace je v dobrém stavu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase, jakož i napojení na navazující řady. Investorem stavby je SVS, stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. října 2016.

Naše voda, plánek lokality (Jirkov): SVS

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace