Začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Ústí nad Labem a vodovodu v Malíči

Aktualizováno 21. července 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Předlice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci 91 let staré kanalizace a v těsném souběhu vedeného vodovodu v ulici Hrbovická v části ústí nad Labem a rekonstrukci historického vodovodu v Malíči na Litoměřicku.

Kanalizace v ulici Hrbovická v městské části Předlice byla uvedena do provozu roku 1925. Materiál stoky je stářím značně zkorodovaný, místy jsou viditelné praskliny a chybějící dno, v důsledku čehož vznikají kaverny a závaly. Také šachty jsou ve špatném stavu, značně zkorodované, s chybějícími stupačkami a nedostatečným profilem. V těsném souběhu se stokou je uložen vodovod z litiny z roku 1969. Vzhledem k těsnému souběhu a k technickému stavu řadu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci zároveň s kanalizací. Součástí stavby je výstavba sedmi nových kanalizačních šachet, přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, přípojek hydrantů a uličních vpustí a napojení na navazující řady a stoky, stávající řad a stoka budou zrušeny. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 9. září 2016.

Stávající historický vodovod v Malíči byl uveden do provozu roku 1908. Je opakovaně poruchový kvůli svému špatnému technickému stavu: je totiž z 50 % zkorodovaný, inkrustovaný a s netěsnými spoji. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 12 domovních vodovodních přípojek na trase a zřízení nové armaturní šachty. Stavební práce budou zahájeny v týdnu od 25. července 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016. Investorem obou akcí je SVS.

Naše voda, plánek lokality (Předlice) SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace