Začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Liberci a Teplicích

Aktualizováno 24. června 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

image003

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci 84 let staré kanalizace a inkrustovaného vodovodu v Liberci, v ulicích Slunečné, Luční, Venušině a Opatovské, a také v Teplicích, v ulici A. Sochora. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoky v uvedené lokalitě v Liberci pocházejí z roku 1930. Jsou z betonových trub vnitřního průměru 300 a 400 mm nebo mají oválný profil 400/700  a 500/750 mm. Jsou vedeny v místních asfaltových a dlážděných komunikacích. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoky jsou vesměs již dožilé a v nevyhovujícím technickém stavu. V souběhu s kanalizací je veden stejně starý litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm. Vykazuje silnou inkrustaci a je poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 400 a 300 mm v celkové délce 514 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z polyetylénu o vnitřním průměru 100 mm v celkové délce 549 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí na trase. Stavba bude provedena úsporně – souběžně kanalizace i vodovod – a to v rámci společného otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. května 2014. Vlastní stavební práce započaly v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Stávající jednotná kanalizace z kameniny o vnitřním průměru 250 mm v ulici Antonína Sochora v Teplicích je neznámého stáří. Kanalizace uložená v hloubce do 6 metrů zajišťuje odkanalizování přilehlých panelových domů. Je ve špatném technickém stavu z důvodu prasklin a protispádů, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Souběžně bude provedena výměna stávajícího litinového vodovodu vnitřního průměru 100 mm z roku 1969. Jeho časté poruchy způsobují výpadky v dodávkách pitné vody pro velké množství obyvatel.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci použije kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 47,7 metrů a vnitřního průměru 400 mm v délce 100,1 metrů. Pro vodovod se použije litinové potrubí vnitřního průměru 100 mm v délce 391 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Také investorem této stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. května 2014. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka je obnova majetku v centru zájmu SVS. „Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 75 %, tedy téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v teplické ulici Antonína Sochora budou souběžně zrekonstruovány kanalizace i často poruchový vodovod, na které je v panelových domech připojeno cca 1350 obyvatel,“ uvedl Špičák.

Naše voda, plánek lokality (Teplice) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace