Začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Duchcově

16. dubna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

image004

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Duchcově, v ulici Městské příkopy. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v ulici Městské hradby je z betonu profilu 750/500 mm. Odvádí odpadní vody z ulic Městské příkopy, Na Bělidle, Míru, Bednářské a Husovy. Stoka pochází z 20. let minulého století a je ve velice špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Trubní materiál je celkově zkorodovaný, popraskaný a děravý. Stávající litinový vodovod z 60. let je rovněž ve špatném stavu a opakovaně poruchový. Je veden v komunikaci, v částečném souběhu s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS dojde k náhradě původních úseků potrubí. Pro kanalizaci se nově použije kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 99,9 metrů a vnitřního průměru 400 mm v délce 48,8 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 24 kanalizačních přípojek a dvou přípojek uličních vpustí na trase. Pro vodovod se nově použije potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v délce 101,1 metrů. Přepojeno bude stávajících 13 vodovodních přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. Investorem stavby je SVS. Předpoklad zahájení prací je v průběhu 17. týdne 2014. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014.

Naše voda, mapka dotčené oblasti: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace