Začíná rekonstrukce kanalizace ve Varnsdorfu, v Raisově ulici

10. srpna 2012 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) začala s rekonstrukcí kanalizace ve Varnsdorfu, v Raisově ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní betonová kanalizace z roku 1899 byla vlivem stáří ve špatném technickém stavu, proto byla navržena její rekonstrukce.

Rekonstruovaná stoka bude vedena v původní trase. Nově se pro kanalizaci použije potrubí z kameniny průměru 300 mm v délce 220 metrů. Zároveň bude přepojeno deset stávajících kanalizačních přípojek na trase. Závěrem bude realizována obnova povrchů komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. září 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Děčín je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace