Začíná rekonstrukce další historické kanalizace a vodovodu v Děčíně

15. července 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci 111 let staré kanalizace a 105 let starého vodovodu v Děčíně, Wolkerově ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizace z roku 1903 ve Wolkerově ulici je rozvodím rozdělena na stoku zakončenou v Riegrově ulici a v ulici Čs. armády. Betonová stoka vejčitého profilu 500/750 mm uložená v hloubce do 3,5 m je ve špatném stavu. Došlo ke  korozi betonových trub (do 50 %) a jsou viditelné díry ve dně, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací je veden ocelový vodovod vnitřního průměru 80 mm z roku 1909. Zajišťuje nejen zásobování přilehlých objektů, ale i zokruhování vodovodní sítě města. Dožilý vodovod je značně inkrustovaný (30 %), proto bude rekonstruován současně s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS bude pro kanalizaci nově použito kameninové potrubí o vnitřním průměru 500 mm v délce131 metrů. Budou přepojeny také všechny čtyři stávající kanalizační přípojky a šest přípojek od uličních vpustí. Pro vodovodní řad bude použito potrubí z  polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v délce 134 metrů. Přepojeny budou všechny tři stávající vodovodní přípojky na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. června 2014. Vlastní práce budou zahájeny v těchto dnech. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 16 staveb za 89,2,7 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 110,7 milionů korun (zahrnuje např. i rekonstrukci úpravny vody Varnsdorf – Špičák).

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Vodovody a kanalizace