Začíná příjem žádostí o dotace do vodohospodářství

Aktualizováno 30. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV čištění vody - IMG_3891

Od zítřka do 14. srpna 2015 je možné podávat žádosti o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Připomíná to server tretiruka.cz.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. července 2015 do 14. srpna 2015 do 15:00. Celková alokace II. Výzvy je 1,5 mld. Kč. Oproti I. Výzvě se rozšiřuje podpora i na místní (městské) části s velikostí do 1 000 obyvatel.

Omezení v rámci výzvy:

do programu budou zařazeny projekty, které doloží pravomocná stavební povolení

realizace akce musí být dokončena nejpozději do 31.12.2017

maximální uznatelné náklady u vodovodů činí 70 tis. Kč na trvale přihlášeného obyvatele a u kanalizací 80 tis. Kč

maximální výše dotace na projekt činí 50 mil. Kč

například dotace u obce do 300 obyvatel je stanovena na 70% uznatelných nákladů, u obce nad 1000 obyvatel dosahuje dotace výše 50%

Další informace mimo jiné na: http://www.tretiruka.cz/news/mze-vyhlasilo-narodni-vyzvu-na-dotace-na-vystavbu-vodovodu-kanalizaci-a-cov/

Zdroj: www.tretiruka.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace