Začíná další souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Chomutově

23. dubna 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

IMG_0788

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Chomutově souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích V Přírodě, U Větrného mlýna a Šmilovského. Sdělil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V ul. U Větrného mlýna je litinový vodovodu z roku 1975. V ul. V Přírodě a Šmilovského je ocelový vodovod o vnitřním průměru 80 mm z roku 1903. Vodovody jsou vesměs zkorodované, inkrustované, s nefunkčními armaturami, a dochází k únikům vody.  V těsném souběhu s vodovodem je vedena betonová kanalizace o vnitřním průměru 300 a 400 mm z roku 1910. Kanalizace je včetně šachet ve špatném stavu – vykazuje obrus potrubí nad 50 %, praskliny a špatně napojené přípojky, v důsledku čehož dochází k destrukci potrubí a nežádoucímu vtékání balastních vod. Bude proto zrekonstruována současně s vodovodem.

V rámci investiční akce SVS se pro kanalizaci nově použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 188,3 metrů a vnitřního průměru 400 mm v délce 87,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 36 kanalizačních přípojek na trase. Pro vodovod se nově použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 389,4 metrů a vnitřního průměru 200 mm v délce 285,2 metrů. Přepojeno bude 41 vodovodních přípojek na trase.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude provedena souběžně v původní trase, v rámci otevřeného paženého výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. dubna 2014, v těchto dnech budou zahájeny vlastní práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii celkem 18 staveb za 63,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 65,2 milionů korun.

 

Naše voda, ilustrační foto

Související rubriky: Vodovody a kanalizace