Záchranná stanice ve Vrchlabí zajišťuje i jarní péči o obojživelníky

2. března 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

IMG_6142 žába

Vrchlabská Záchranná stanice pro handicapované živočichy se stala součástí Národní sítě záchranných stanic. Informoval o tom dnes mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Správa KRNAP podle mluvčího pečuje o zvířata ve volné přírodě, ale nezapomíná ani na zvířata handicapovaná. První útulek pro poraněná divoká zvířata byl tak zřízen již v 70. letech minulého století, kdy byl součástí Minizoo Správy KRNAP. Nyní se naše Záchranná stanice stala 30. členem Národní sítě záchranných stanic.  Správa KRNAP získala akreditaci dle novelizované legislativy v roce 2012.

Po likvidačním požáru v roce 2008 nebylo možné získat samostatnou akreditaci, protože jsme neměli potřebné prostory k plnému provozování stanice. Proto až do roku 2012 fungovala stanice jako přidružená ke stanici ZO ČSOP Jaro Jaroměř. Správa KRNAP postupně zázemí obnovila a v současné době je dokončována generální rekonstrukce stanice, financovaná prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

O významu Záchranné stanice ve Vrchlabí není pochyb. Každoročně zde nalezne pomoc 150 až 200 zvířat. Ponejvíce se jedná o dravce, pěvce – často mláďata, ježky, kterých bývá 40–70, občas též srnčí či jiná zvěř. Úkolem Záchranné stanice je zajistit odbornou pomoc dočasně či trvale handicapovaným zvířatům, péči o nalezená opuštěná mláďata, přípravu vyléčených jedinců na návrat do volné přírody, péči o trvale handicapovaná zvířata, záchranné transfery. Pracovníci Záchranné stanice zajišťují jarní péči o obojživelníky. Důležitá je též výchovná a osvětová činnost.

Národní síť záchranných stanic koordinuje Český svaz ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc než deset tisíc potřebných živočichů, v roce 2014 dokonce více než 16.000. Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 50 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Více informací na: www.zvirevnouzi.cz

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství