Začala rekonstrukce vodovodu Ploskovice – Maškovice

5. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

zarostlé potrubí IMG_8393

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Litoměřicku rekonstrukci vodovodu Ploskovice – Maškovice. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní řad z roku 1908 je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, v důsledku čehož docházelo k opakovaným poruchám v dodávkách vody z důvodu praskání trubního materiálu. Cílem stavby je zajistit rekonstrukcí řadu zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. V rámci investiční akce bude rekonstruováno celkem 392 metrů vodovodu a přepojení stávajících 17 vodovodních přípojek na trase. Práce budou prováděny převážně bezvýkopovou technologií Burstlining, takže závěrečná oprava povrchu komunikace bude provedena pouze v místě technologických jam a případných dokopávek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. září 2012. Vlastní stavební práce začnou 17. září 2012 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 15 staveb za celkových 67,66 milionu korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace