Začala rekonstrukce vodovodu v Bílině

Aktualizováno 6. září 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS opravy vodovod TP 037 110 Teplice, U Kamenných lázní 005

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci vodovodu v Bílině, v Mostecké ulici. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 80 mm v Mostecké ulici byl vybudován v roce 1928. Dnes je vlivem stáří inkrustovaný v rozmezí 30-40% a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Je veden v komunikaci v blízkosti chodníku. V rámci investiční akce SVS bude nově použito polyetylénové potrubí průměru 93,6 mm v délce 268 metrů, vedené v původní trase. Stavba bude realizována bezvýkopovou technologií cracking – zatažením nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí. Dojde také k přepojení stávajících čtyř vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Naše voda, foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace