Začala rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Hrádku nad Nisou

16. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 4

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Liberecku další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci 113 let starého vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, v Lipové ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovod o průměru 80 mm v délce 230 metrů byl uveden do provozu roku 1900. Vlivem stáří je dnes je ve špatném technickém stavu, potrubí je inkrustované a poruchové. V souběhu je vedena betonová kanalizace průměru 200 mm v délce 105 metrů a průměru 400 mm v délce 80 metrů, která bude rekonstruována současně s vodovodem.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 80 mm v délce 231,7 metrů. Tento úsek bude napojen na stávající vodovod v Jižní ulici. Dojde k přepojení pěti stávajících vodovodních přípojek na trase. Pro kanalizaci bude nově použito kameninové potrubí průměru 250 mm v délce 42,3 metrů a průměru 300 mm v délce 140,5 metrů, celkem tedy bude rekonstruováno 185 metrů kanalizace. Součástí stavby bude přepojení pěti stávajících kanalizačních přípojek a rekonstrukce čtyř revizních šachet. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Vlastní stavební práce byly právě zahájeny a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace