Začala rekonstrukce kanalizace v části Nového Boru

23. května 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

bor

Severočeská vodárenská společnost (SVS) modernizuje kanalizaci v Novém Boru, v Husově ulici.Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.
Stávající kameninová kanalizace v Husově ulici je uložena v hloubce do 3,5 metrů v zeleném pásu u komunikace. Stoka neznámého stáří je ve špatném technickém stavu, vykazuje netěsnosti a protispády. Místy je dokonce prorostlá kořeny, jak ukázala kamerová prohlídka. Důsledkem toho je nežádoucí nátok balastních vod do kanalizace, proto SVS rozhodla o rekonstrukci poruchového úseku.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace nově použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 78 metrů. Součástí stavby je rekonstrukce tří revizních kanalizačních šachet na trase. Stavba bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. května 2014. Stavební práce byly započaty 21. května 2014 a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 29. června 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 89,1 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 98,1 milionů korun.

Naše voda

 

Související rubriky: Vodovody a kanalizace