Začala rekonstrukce ČOV v Hodkovicích nad Mohelkou

17. října 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

hodkovice-rek-cov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Liberecku rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Hodkovice nad Mohelkou. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

 

Odpadní vody jsou přiváděny převážně jednotným kanalizačním systémem na ČOV. Stávající ČOV z roku 1993 je mechanicko – biologická, tvořená vstupní čerpací stanicí, lapákem písku, dvěma biologickými jednotkami (v provozu je jen jedna), zahušťovací a uskladňovací nádrží a kalovými poli.

Přečištěné vody jsou vypouštěny do Mohelky. Město plánuje další rozvoj a v lokalitě Nové Hodkovice výstavbu rodinných domů. Stavebně i technologicky je ČOV již dožilá a části technologie jsou na hranici životnosti, takže nelze zajistit stabilní kvalitu odtoku – proto SVS rozhodla o její rekonstrukci.

Po rekonstrukci bude ČOV mechanicko-biologická v jednolinkovém provedení s denitrifikací
a nitrifikací, s možností simultánního i přerušovaného provzdušňování a míchání. Nově bude vystrojen vertikální lapák písku, dosazovací nádrž, čerpací stanice kalu i armaturní komora kalového hospodářství. Vzhledem ke změně technologie budou na ČOV doplněna dmychadla. ČOV bude mít kapacitu 1840 EO (ekvivalentních obyvatel).

Investorem stavby je SVS. Stavební práce začnou v následujících dnech (přelom 42./43. kalendářního týdne) a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy, tzn. do 30. května 2017. Stavba bude probíhat uvnitř oploceného areálu ČOV. Po jejím dokončení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 74,4 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace