Začala rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod v Málkově

Aktualizováno 13. května 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

image005

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Chomutovsku rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod v obci Málkov. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Čerpací stanice odpadních vod v Málkově má původní plastovou jímku průměru 1,5 m a hloubky cca 5 metrů ve velmi špatném technickém stavu. Nelze do ní bezpečně vstoupit kvůli praskajícím svárům. Je před ní předřazen lapák písku – rovněž plastová jímka – která má také zdeformované stěny. V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci celé čerpací stanice odpadních vod. Po demontáži stávajícího oplocení a zpevněné plochy dojde k výměně obou původních plastových jímek za jímky z betonových prefabrikátů, zaklopené kompozitovou deskou. Poté budou do betonové jímky osazena dvě nová čerpadla se spouštěcím zařízením včetně potřebných armatur a potrubí. Dovybaven bude i původní rozvaděč včetně kabelového propojení s novou čerpací stanicí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. dubna 2014, následovalo osazení dopravního značení a oplocení staveniště. Vlastní práce započaly v těchto dnech. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014. Investiční akce v Málkově přispěje k bezproblémovému odvádění odpadních vod od cca 60 připojených obyvatel obce.

Naše voda, mapka dotčeného území: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace