Začala rekonstrukce 343 metrů poruchového vodovodu v Litvínově

29. května 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodovodni trubky2

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku realizaci další plánované investiční akce roku 2014 a to rekonstrukci poruchového vodovodu v Litvínově v ulici V Březinkách. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad v ulici V Březinkách je z polyetylénu vnitřního průměru 90 mm. Je veden zčásti v komunikaci a zčásti v zeleném pásu. Byl sice uveden do provozu roku teprve roku 1995, ale je velmi často poruchový, proto dojde k jeho rekonstrukci. V souběhu s ním ve vzdálenosti cca. metr od něj jsou vedeny kanalizační stoky, výtlačný řad z polyetylénu vedený z čerpací stanice odpadních vod Litvínov Důl Pavel a potrubí z PVC vnitřního průměru 500 mm. Stoky byly rovněž uvedeny do provozu roku 1995, ale ty rekonstrukci nevyžadují.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod nově použito potrubí z polyetylénu o průměru 90 mm v délce 343 metrů a rekonstrukce bude provedena v úseku mezi ul. Vrchlického a Důl Pavel II. Součástí stavby je přepojení stávajících pěti vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Naše voda
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. května 2014. Vlastní stavební práce začaly v tomto týdnu (22. týden), a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 83,6 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 175,9 milionů korun (zahrnuje mj. i rekonstrukci úpravny vody Meziboří).

Související rubriky: Vodovody a kanalizace