Začala obnova rozbitého koryta Motolského potoka

2. března 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

ilustrační foto

Lesy Hl. města Prahy začaly v těchto dnech s revitalizací Motolského potoka, jehož koryto se nachází již delší dobu v havarijním stavu. Oznámily to Lesy Hl. města Prahy s tím, že práce by měly být dokončené letos v dubnu.

Sanace bude provedena z velkých balvanů uložených volně do koryta a vyklínovaných. Tento typ se poslední dobou stále více rozšiřuje a jsou s ním velmi dobré zkušenosti. Na rozdíl od tvrdých opevnění (beton, kamenná dlažba) se velké balvany lépe přizpůsobí korytu a jsou mnohem odolnější k povodňovým průtokům. Případná oprava je i méně finančně náročná. Další výhodou je, že koryto není hladké a je mnohem vhodnější pro vodní živočichy a to i za nízkého stavu vody. Opevnění nepoškodí ani stromy rostoucí v těsné blízkosti potoka.

Motolský potok pramení v katastru Praha – Stodůlky a do Vltavy se vlévá u Palackého mostu. Prameniště potoka se nachází nedaleko stanice metra Zličín pod komerční a nákupní oblastí. Z celkové délky 9,9 km připadá na dolní celistvě zakrytý úsek 4,2 km a horní částečně zakrytý úsek 5,6 km.  Mezi hlavní přítoky Motolského potoka patří Větvený potok a potok Cibulka. Horní částečně zakrytá část Motolského potoka byla v nedávné minulosti vedena v otevřeném korytě, pouze v místech křížení s komunikací bylo provedeno jeho zakrytí. Postupným rozvojem dopravy a zvyšováním požadavků na stavební prostory došlo bohužel v první polovině osmdesátých let k postupnému zakrytí téměř poloviny trasy této horní části koryta.

Souvisle otevřený úsek potoka je tedy mimo pramenné části jen od Motolských rybníků po Cibulku. V okolí Motolských rybníků bylo koryto v 60. letech minulého století v souvislosti s výstavbou Motolského koupaliště a dalších rybníků upraveno a opevněno kamennou dlažbou do betonu. Práce nebyly provedeny příliš kvalitně a ačkoli bylo opevnění již několikrát opravováno, došlo po povodni v létě 2011 k celkové devastaci cca 50 m opevnění koryta. Vzhledem k tomu, že při každém zvětšeném průtoku se rozsah poškození zvětšuje, přistoupil správce toku k okamžité sanaci tohoto havarijního stavu.

Zdroj: Lesy Hl. města Prahy

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině