Začal příjem žádostí do programu LIFE – aktivit souvisejících se životním prostředím

20. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

žába - skokan hnědý a zelený - IMG_8768

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí (MŽP) s tím, že jde o nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem.

Žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty. Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, například ochrany přírodních druhů a stanovišť na území NATURA 2000 nebo testování ekoinovativních přístupů. V letech 2014-2020 poskytuje EU členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur.

„Předložení projektových návrhů do výzvy je základním krokem k získání finančních prostředků z programu LIFE. Výzva je otevřená až do začátku září. Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Příprava projektu je administrativně i časově náročná a může zabrat několik měsíců. Hodnocení podaných projektů trvá zhruba do jara následujícího roku. Vytvoření žádosti i přípravu projektu mohou zájemci konzultovat na Ministerstvu životního prostředí, které je národním kontaktním místem programu LIFE v České republice,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Všechny projekty LIFE musí vykazovat evropsky přidanou hodnotu, tedy měly by být použitelné a udržitelné v jiných regionech či zemích Evropské unie.

Podporované aktivity jsou zaměřené:

na testování inovativních technologií, metod a postupů v ochraně životního prostředí a klimatu napříč všemi složkami životního prostředí,

na obnovení managementu prioritních druhů/stanovišť na území NATURA 2000 a ptačích oblastí,

na informační a komunikační projekty zaměřené na zvyšování povědomí o životním prostředí, na podporu dodržování legislativy spojené s životním prostředím a klimatem a na propagaci lepšího řízení v oblasti životního prostředí,

na projekty na podporu zmírňování dopadů a adaptační opatření na změnu klimatu.

Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování. Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Běžná doba realizace projektu činí 5–6 let.

Informační semináře

V souvislosti s vyhlášením výzvy do programu LIFE bude národní kontaktní místo, tedy MŽP, pořádat v červnu sadu specificky zaměřených informačních seminářů v Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Zájemci o tyto semináře se mohou blíže informovat a registrovat na adrese: https://docs.google.com/forms/d/1AlSvOL301InRamJKF-pheypZkWNGHBFXYeqCDtfkPeQ/viewform?c=0&w=1.

Další informace o programu jsou dostupné na http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life.

MŽP, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka