Za úhyn 8 475 raků padla pokuta půl milionu korun

24. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

rak říční

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) udělila půlmilionovou pokutu společnosti ZS Vilémov za úhyn minimálně 8457 chráněných raků říčních. O kauze, o níž portál Naše voda již informoval, přináší další podrobnosti týdeník Týden.

Z vnitropodnikové kanalizace zemědělského areálu loni v březnu unikl do levostranného přítoku řeky Doubravy pesticid Nurelle, který je vysoce toxický pro vodní korýše a obratlovce. Látka se dostala až do řeky Doubravy, kde byl následně prokázán úhyn zhruba 8,5 tisíce raků, který je v Červeném seznamu ČR v kategorii ohrožených živočichů. Uniklý pesticid obsahuje zvlášť nebezpečnou látku chlorpyrifos, která má na vodní prostředí dlouhodobě nepříznivé účinky.

„Rozbory vzorků vody prokázaly, že povolené hodnoty této látky byly překročeny až 190krát. Našla se i ve vnitřních orgánech a svalovině uhynulých raků. Firma neučinila dostatečná opatření, aby pesticid nevnikl do povrchových vod a neohrozil jejich prostředí,“ sdělil Jan Panský, ředitel oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě. Společnost ZS Vilémov nejspíš dostane ještě jednu pokutu, ČIŽP uvedla, že s firmou vede další správní řízení. „Vzhledem k tomu, že dosud nebylo ukončeno, nemůžeme sdělit výši pokuty ani další podrobnosti,“ uvedla inspekce.

Rak říční je pokládán za indikátor čistoty vod, je velmi citlivý na její znečištění. „V současné době je existence raka říčního ohrožena několika negativními vlivy. Jde o znečišťování toků odpadními vodami z průmyslu, odpadem a chemikáliemi používanými v zemědělství, lesním hospodářství, ale také komunálními odpadními splašky,“ uvádí státní Agentura ochrany přírody a krajiny na svém specializovaném webu biomonitoring.cz.

Další hrozbou je například nevhodné hospodaření ve vodních nádržích a zvyšování produkce ryb. Rakům ubližují i nevhodné regulace toků. „S regulacemi je spojeno často i čištění a prohlubování koryta, při kterém dochází v dotčených úsecích k likvidaci většiny organismů,“ konstatuje se na stránce biomonitoring.cz.

Pro raka říčního představuje přímou hrozbu rovněž vysazení nadměrného počtu dravých ryb nebo výskyt přemnoženého nepůvodního druhu norka amerického. Velmi nebezpečný je také onemocnění račím morem, jehož původcem je jeden druh plísně.

Zdroj: Týden, foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství