Za úhyn ryb a vážné poškození potoka uložila ČIŽP pokutu 140 tisíc

Aktualizováno 25. září 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili druhou pokutu v souvislosti s dubnovým únikem závadných látek (směs kejdy, hnoje a rostlinných zbytků) z bioplynové stanice společnosti Lactoenergo. Informovala o tom dnes mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Sankci ve výši 140 tisíc korun firma dostala za úhyn ryb a vážné poškození významných krajinných prvků – Železného potoka, říčky Kameničky a dvou rybníků v chatové osadě Horní Bítovčice. „Závadné látky, které se dostaly až do vzdálenosti 4,5 kilometru od zdroje úniku, narušily prostředí vod. Způsobily úplné zničení ekosystému a následný úhyn desítek ryb, ale i dalších drobnějších živočichů vázaných na vodní prostředí. Závadné látky totiž při svém rozkládání ve vodě spotřebovávají velké množství kyslíku, který pak chybí živočichům i rostlinám, a proto hynou. Zasažené vodní toky a rybníky budou schopné postupné obnovy, ale nějaký čas to potrvá,“ vysvětlil Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Asi padesát metrů krychlových závadných látek uniklo ze skladovací nádrže v důsledku poruchy vypouštěcího ventilu. Dešťovou kanalizací se pak dostaly až do vodních toků. Za to, že firma neučinila dostatečná opatření při zacházení se závadnými látkami, jak jí ukládá zákon, jí už ČIŽP uložila zhruba před měsícem pokutu 150 tisíc korun. (K první pokutě více zde http://www.cizp.cz/4176_Spolecnost-LACTOENERGO-dostala-pokutu-150-tisic-za-znecisteni-reky-Jihlavy).

Obě sankce už společnost Lactoenergo uhradila.

Naše voda, foto ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství