Za týden začíná seminář o zkušenostech z povodní

20. února 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

IMG_3121 povodeň

Český národní výbor pro omezování následků katastrof a Úřad městské části Praha 9 pořádají pod záštitou ministra zemědělství ve čtvrtek 27. února 2014 seminář „Zkušenosti z povodní posledních dvaceti let a jejich využití v připravenosti a prevenci“.

Portál Naše voda o tom informovali organizátoři akce z Českého spolku pro péči o životní prostředí. (ČSPZP). Seminář proběhne v prostorách Radnice Městské části Prahy 9 ve Vysočanech, Sokolovská 324/14, v době od 9.00 do 16.00 hodin. Přihlášky a další podrobnosti lze získat na adrese cspzp@csvts.cz. Partnery akce jsou Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Ekosystém, spol. s.r.o., a www.enviweb.cz.

V posledních letech se ve světě i v ČR zvyšuje počet katastrof i jejich negativních dopadů. Nejčastější jsou přírodní katastrofy a z nich zejména povodně. Nelze opomenout katastrofy způsobené činností člověka či kombinace obou druhů. V ČR patří k nebezpečným jevům i časté smogové situace, které ohrožují především zdraví občanů. V posledních letech se stále více projevuje i sucho. Ztráty na životech i majetku občanů i poškození životního prostředí při katastrofách mohou být vysoké.

Včasná identifikace rizik, zvýšení připravenosti a schopnosti rychle reagovat na možné katastrofy, to jsou zásadní kroky pro snižování dopadů budoucích katastrof na minimum. Pomocí systému preventivních (někdy i dlouhodobějších) opatření, využívání a zlepšování monitorovacích a výstražných systémů na národní, krajské i lokální úrovni a v neposlední řadě integrovaným a důsledným přístupem z pohledu prevence katastrof k územnímu plánování a nakládání s krajinou obecně se lze vyhnout nadměrnému poškozování životního prostředí a jeho negativním důsledkům. Důležitým prvkem prevence je i vzdělávání a školení občanů, místních samospráv, státní administrativy i podnikové sféry v této oblasti a toto je i cílem připraveného cyklu seminářů.

Seminář chce přispět ke zvýšení informovanosti i uvést zkušenosti a příklady dobré praxe z veřejné správy na celorepublikové i lokální úrovni. Je určen především pro pracovníky veřejné správy zejména z oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí, pro orgány ochrany zdraví obyvatelstva, místních samospráv, podnikové sféry, investorských a stavebních organizací, finančnictví a pojišťovnictví, vysokých škol a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

Zmiňovaný první seminář 27. února přiblíží poznatky a zkušenosti z povodní 21. století, především z loňské povodně, a to z pohledu prevence katastrof. „Prezentovány budou i výsledky vyhodnocení povodní v ČHMÚ, odlišnosti od ostatních povodní, zaměříme se na výstrahy a jejich šíření, důsledky pro místní samosprávu. V neposlední řadě se pokusíme naznačit praktická doporučení orgánům veřejné správy a uvést konkrétní příklady z práce povodňových komisí na lokální úrovni, praktické rady co udělat příště lépe a jak se připravovat v době mezi povodněmi (což je bohužel velmi často opomínáno, anebo se vůbec neděje). Připravujme se právě i teď,“ nabádají organizátoři.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace