Za týden začíná konference Vodní toky 2016

15. listopadu 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

soutok-labe-chrudimka-10301071_755910234443444_7234811536154617700_n

Odborná konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2016
v hotelu Černigov v Hradci Králové. Informuje o tom na svých webových stránkách hlavní organizátor akce, společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Mezi hlavní témata konference patří problematika správy vodních toků a správy povodí, podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů, řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně), zkušenosti z  přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině či legislativa a výzkum ve vodním hospodářství. Podrobnější program na: více zde

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace