Za týden začíná konference Vodní nádrže 2012

20. září 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

brno-voronez-4-kongres

Konference s mezinárodní účastí „Vodní nádrže 2012“ proběhne ve dnech 26. až 27. září v brněnském hotelu Voroněž. Z akce, která se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla, připravuje portál Naše voda prezentaci odborných přednášek.

Hlavním organizátorem konference je státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a dalšími partnery. Mezi diskutovanými tématy bude obecný význam vodních nádrží, řízení vodních nádrží v době povodní, předpovědní povodňový systém Morava-Dyje, efektivita správy vodních toků, ekologický potenciál nádrží, problematika eutrofizace, kvality vody, rybí populace v nádržích či problematika ochranných pásem vodních zdrojů. Podrobnější informace na http://vodninadrze.pmo.cz

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla