Za týden proběhne v Průhonicích vědecký seminář o povodních a suchu

29. května 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Eroze - VÚMOP - 51

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR pořádá ve čtvrtek 5. června odborný seminář „Povodně a sucho: krajina jako základ řešení“. Portál Naše voda o tom informoval Petr Petřík z botanického ústavu AV ČR v Průhonicích.

Seminář se uskuteční v době od 9.30 do 16.30 hodin, právě v prostorách Botanického ústavu AV v Průhonicích, v Rytířském sálu. Většina přednášejících pochází samozřejmě z akademického prostředí, zejména pak z Mendelovy univerzity v Brně a z řad výzkumníků z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP).

Komise pro životní prostředí AV ČR je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž účelem je zpracovávat profesionální stanoviska k problematice životního prostředí v ČR, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 22 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.

Případné podrobnosti lze získat na adrese: petrik@ibot.cas.cz

Naše voda, ilustrační foto VÚMOP

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství