Za škody způsobené vydrou říční vyplatil kraj téměř 1,6 milionu korun

15. ledna 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

vydra 02

Ve  druhém pololetí roku 2014 byla v Kraji Vysočina poskytnuta náhrada za škody způsobené na rybách vydrou říční 29 žadatelům ve výši 929 049 Kč. Informují o tom parlamentní listy.

Žadateli byli fyzické osoby i rybářské společnosti a všem uplatňovaným žádostem bylo vyhověno. Celková výše škody za rok 2014 dosáhla téměř 1,6 milionu korun. Z důvodu vyřazení kormorána velkého ze seznamu zvláště chráněných druhů (vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) byla v roce 2014 poskytnuta pouze náhrada škody způsobená vydrou říční. Na území Kraje Vysočina by přicházelo v úvahu uplatňovat také náhrady škody způsobené bobrem evropským, předmětem náhrady škody by však nebyly ryby, ale nesklizené polní plodiny nebo trvalé porosty. V roce 2014 však o tento druh škody nebylo žádáno.

“Celková výše škody za rok 2014 poskytnutá podle zákona o náhradách škod byla nejnižší za posledních 10 let především z důvodu, že škody kormoránem již nelze uplatňovat. Ty byly přitom mnohonásobně vyšší než škody způsobené vydrou říční,“ doplnil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

Bližší informace k počtu všech vyplácených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční a kormoránem velkým od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2014 a dále postup při vyřizování žádosti o náhradu škody jsou k dispozici na adresehttp://www.kr-vysocina.cz/nahrada-skody-chranenymi-zivocichy/ds-301337/p1=34182.

Zdroj: Parlamentní listy, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka