Za podpory Škoda Auto bylo již v Krkonoších vysazeno přes 100 000 sazenic stromků

13. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

KRNAP sazenice sázení stromků

Díky projektu „Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom“ se v Krkonošském národním parku (KRNAP) vysadilo už více než 100 000 stromků, díky nimž se postupně mění druhová skladba tamních lesů. Informoval o tom mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Jen letos bude vysazeno 12 000 sazenic. Část z nich dnes osobně zasadili ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka s ředitelem vrchlabské pobočky Škoda Auto Ivanem Slimákem. „Sazenice získané díky projektu Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom použijeme ke zlepšení druhové skladby lesních porostů v Krkonošském národním parku,“ uvedl Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP. „Jedle a listnaté dřeviny, které plánujeme v rámci projektu letos vysadit, jsou pro les jednoznačně přínosem. Zvyšují jeho stabilitu, vytvářejí příznivější mikroklima a zvyšují jeho odolnost vůči škůdcům lesa,“ upřesnil Hřebačka.

Od roku 2007 společnost Škoda Auto za každý svůj prodaný vůz v České republice vysazuje jeden strom. Prostřednictvím projektu „Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom,“ jehož cílem je podpořit nekomerční výsadbu, především v místech ohrožených vodní či větrnou erozí, sesuvem půdy či škůdci, bylo od jeho začátku do konce roku 2015 vysazeno přes 500 000 stromů ve více než 50 lokalitách. S KRNAP spolupracuje Škoda Auto od samého začátku projektu. První stromky od Škodovky vysadili lesníci v KRNAP na jaře 2008, za osm let spolupráce tak bylo v Krkonoších společně vysazeno 104 890 stromečků.

V letošním roce se do výsadby prvně zapojí také zaměstnanci vrchlabského závodu Škoda Auto, kteří si tak na den vyzkouší práci lesníků. V roce 2015 se takovým způsobem zapojili učni středního odborného učiliště Škoda, kteří vysadili půlmiliontý stromek Škoda v závodě Mladá Boleslav. Ruku k dílu přiložili také Škoda Trainees, když pomohli při obnově zámecké aleje v Mnichově Hradišti.

Společnost Škoda Auto si zvolila výsadbu stromků za velké podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty. Bližší informace o projektu, díky němuž budou v Krkonoších vysazeny „sponzorské“ sazenice, najdete na: http://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grantove-programy/grant-program-skoda-stromky

Naše voda, foto z akce: KRNAP

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině