Za ořezání lip uložili inspektoři ČIŽP pokutu 250 tisíc korun

27. ledna 2016 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Prevence povodní, voda v krajině

ČIŽP - ořezané lípy

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila pokutu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s., která nechala loni ve Vratislavicích nad Nisou ořezat 17 kusů vzrostlých dřevin – lip věku 60-80 let, které rostly v lipové aleji v ulici Sladovnická. Informovala o tom mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Podle inspektorů ČIŽP z Liberce se jednalo o poškozující ořez, který nezachoval základní vzhled stromů a vznikly tak plošně velké řezné rány. Za správní delikt byla subjektu uložena pokuta 250 tisíc korun. Ořezem ve výšce cca 10 – 12 m byla u všech dřevin odstraněna téměř veškerá koruna, tzn. 90 – 100 % asimilační plochy, ponechány byly pouze pahýly kosterních větví. „Provedeným radikálním redukčním řezem až na torza byly stromy prokazatelně poškozeny. Byl snížen věk jejich dožití, a pokud přežijí, tak budou náchylnější k dřevokazným chorobám. Už nikdy nebudou mít korunu typickou pro zdravou lípu, do budoucna dojde jednoznačně ke zmenšení objemu a velikosti koruny a tím i k redukci zeleně v městské zástavbě,“ komentovala případ Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci.

Při stanovení výše pokuty přihlédli inspektoři i k tomu, že se jedná o zásah do většího počtu stromů rostoucích v aleji. Provedený ořez korun, tak, jak byl proveden, představuje nevhodný příklad péče o dřeviny pro obecnou veřejnost.

Právní subjekt, který ořez nechal provést, argumentoval ve správním řízení mimo jiné sníženým zdravotním stavem předmětných dřevin ještě před zásahem a nutností zajistit bezpečný provoz na přilehlé komunikaci. Neprofesionální a radikálně provedený řez u daných dřevin však podle inspektorů jen zhorší situaci. „Upozorňujeme, že především při ořezu nemocných a oslabených stromů je třeba postupovat velmi opatrně a s odbornou znalostí. Redukovat maximálně 20-30 % koruny a řez případně rozložit na více etap po dvou až třech letech,“ řekla Kolářová.

Naše voda, dokumentační foto ČIŽP

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace