Za opakovaný únik silážních šťáv uložila ČIŽP pokutu 180 tisíc korun

1. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ČIŽP - únik silážní jámy 1

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Havlíčkově Brodě uložili Zemědělskému družstvu Pozovice pokutu 180 tisíc korun za únik závadných látek do vody. Informovala o tom mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

K úniku silážních šťáv došlo v lednu a březnu loňského roku z areálu střediska Šlapanov, kontaminován byl bezejmenný pravostranný přítoku řeky Šlapanky na Havlíčkobrodsku. „Příčinnou znečištění byl zejména způsob skladování siláže. Silážní žlab byl naskladněn a zaplněn tak, že se siláž nacházela i mimo vlastní stavbu, čímž docházelo k úniku silážních látek volně do terénu. Potrubím z areálu družstva byly následně vyplavovány do bezejmenného přítoku řeky Šlapanky, znečištěná voda silně zapáchala a pěnila,“ popsal případ Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Úhyn vodních živočichů nebyl podle inspektorů prokázán, odebranými vzorky však zjistili silné organické znečištění. K porušení vodního zákona došlo tím, že nebyla učiněna přiměřená opatření při zacházení se závadnými látkami tak, aby nevnikly do povrchových vod a neohrozily tak jejich prostředí. Zemědělské družstvo Pozovice podalo proti pokutě odvolání, to však bylo MŽP zamítnuto a uložená sankce v celé výši potvrzena.

Naše voda, ilustrační foto lokality: ČIŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace